Рудный қаласы әкімдігінің

«№19 орта мектебі» коммуналды мемлекеттік мекемесінің

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты

 Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 10-бабын орындау үшін және Рудный қаласы әкімдігінің «№19 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністерін болдырмау және оның қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілігін арттыру мақсатында әзірленді.

1. Қоғамдық қатынас саласының атауы: білім беру;

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеушінің атауы: Рудный қаласы әкімдігінің «№19 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мектеп);

3. Қоғамдық қатынастардың жеке саласына жұмыс істейтін адамдардың мінез-құлық (іс-әрекет) қағидалары:

3.1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен қозғалатын салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде:

 • заңдылық қағидасын, Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын басшылыққа алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қатаң түрде сақтау;
 • мүдделер қайшылығының қандай да бір пайда болу мүмкіндіктерін болдырмау бойынша шаралар қабылдау;
 • өз құқықтары мен заңды мүдделерін жеке және заңды тұлғалардың іске асыруына қиындық тудыратын іс-әрекеттерге (әрекетсіздікке) жол бермеу;
 • жеке мүліктік және мүліктік емес пайдасын алу үшін өзінің лауазымдық өкілеттілігін және онымен байланысты мүмкіндіктерді пайдаланбау;
 • жоғары кәсіби жұмыс үшін барлық күш-жігерді салу, қойылған міндеттерді шешудің оңтайлы, экономикалық және өзге де жетік тәсілдерін қолдану;
 • қызметтік міндеттерін тиімді атқару үшін өзінің кәсіби деңгейін және біліктілігін тұрақты түрде арттыру;
 • қызметтік жағдайын теріс пайдалануға, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде негізсіз бюрократиялық және қағазбастылық көріністерге, сондай-ақ дөрекілік пен теріс пікір көрсетуге жол бермеу;
 • жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандығы мен заңды мүдделерін сақтау және қорғауды қамтамасыз ету;
 • әріптестерінен жоғары құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қолдау және оны сақтауды талап ету.

3.2. өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге шешімдерді даярлау және қабылдау кезінде:

 • Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау;
 • құпиялықты сақтау және қызметтік, мемлекеттік құпияны қамтамасыз ету;
 • кәсіптік (қызметтік) әдепті сақтау;
 • оны сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға өзге тұлғалардың мәжбүрлеу жағдайы туралы білім бөлімінің басшысына, уәкілетті мемлекеттік органдарға кідірместен жазбаша нысанда хабарлау;
 • еңбек тәртібін мүлтіксіз сақтау, берілген өкілдікпен тиімді басқару; өзінің қызметтік міндеттерін адал, бейтарап және сапалы орындау, жұмыс уақытын тиімді пайдалану;
 • лауазымдық міндеттерін атқаруда жеке және заңды тұлғаларға артықшылық көрсетпеу, олардың ықпалынан тәуелсіз болу;
 • жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілердің және өзге де тұлғалардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайды пайдаланбау;
 • үшінші тұлғалардың мүддесін ұсыну мен лоббилендіруден тартыну, олардың атынан әрекет ету онымен тең;
 • өзге мемлекеттік органдар, ұйымдар мен кәсіпкерлік субъектілер қызметіне заңсыз араласуды жүзеге асырмау;
 • бейтарап қызметтік шешім қабылдауға ықпал етуі мүмкін белгіленген өзара қарым-қатынас тәртібін бұзатын өтінішпен әріптестеріне және басшысына жүгінуден тартыну.

3.3. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын даярлау кезінде:

 • жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларын Қазақстан Республикасының Ұлттық палатасына сараптама қорытындысын алу үшін, сонымен қатар мүдделі мемлекеттік органдармен осы жобаны кейін әр келісу кезінде түсіндірме жазбаны міндетті түрде бере отырып жолдау;
 • жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларын бұқаралық ақпарат құралдарында, оған қоса интернет-ресурстарда оларды сараптама кеңесінің отырысында қарағанға дейін міндетті түрде жариялау.

3.4. Тіршілік әрекеті саласы спецификасына байланысты туындайтын өзге қарым-қатынастар кезінде:

 • Жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандығы мен заңды мүдделерін сақтау және қорғауды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде олардың өтініштерін қарау және олар бойынша қажетті шараларды қабылдау;
 • бағынушы жұмыскерлерді негізсіз айыптауға, дөрекілік көрсету фактілеріне, адам намысын қорлауға, әдепсіздікке, қисынсыз мінез-құлыққа жол бермеу;
 • басшылардың тапсырмаларын орындау процесінде тек объективті және шүбәсіз мәліметтерді беру;
 • мүліктің сақталуын қамтамасыз ету, меншікті ұтымды, тиімді және тек қызметтік мақсатта пайдалану;
 • ұжымда іскери қарым-қатынас пен сындарлы ынтымақтастық құруға және нығайтуға мүмкіндік беру;

оларға мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы мектеп директоры немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға кідірместен хабарлау.

4. Өзге де шектеулер мен тыйым салулар:

 • Конституцияны және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңнама талаптарын сақтау;
 • Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген шектеулерді сақтау;
 • Мектеп директорының оның лауазымдық өкілеттігі шегінде шығарылған бұйрықтарын орындау;
 • әріптестерге, басшыларға және өзге лауазымды тұлғаларға сыйлық сыйламау;
 • қызметтік өкілеттігін орындауына байланысты сыйлық қабылдамау;
 • сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға өзге тұлғаларды итермелемеу және көтермелемеу;
 • мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе табу мақсатында таратуға жатпайтын қызметтік немесе өзге де ақпаратты пайдаланбау.

1 сынып

 

апта күндері

 

 

1 А

Сандыбаева Назгуль

Бирмановна

205

1 Ә

Дадыбаева Фатима Бекназаронва

104

 

Кушманова Кунсулу Абдуллаевна

206

1 В

Жунусова Кундызай Суюндиковна

204

дүйсенбі

1.Орыс тілі

 Гимаева Ж.М. 107

Тулебаева А.Т. 205

2.Математика

3.Сауат ашу

4.Дене шынықтыру

Сынып сағат

1. Математика

2. Орыс тілі

Гимаева Ж.М. 107

Тулебаева А.Т. 104

3.Сауат ашу

4.Дене шынықтыру Сынып сағат

1. Математика

2. Сауат ашу

3. Орыс тілі

Гимаева Ж.М. 107

Тулебаева А.Т. 206

4.Дене шынықтыру Сынып сағат

1. Математика

2. Сауат ашу

3. Дене шынықтыру

4. Орыс тілі

Тулебаева А.Т. 204

Сынып сағат

сейсенбі

1.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.305

Парахатова Г.Р 205

2.сауат ашу

3.жаратылыстану

4.сауат ашу

5.көркем еңбек

1. сауат ашу

2. ағылшын тілі

Өмірсейтова С. 308

Парахатова Г.Р 104

3.жаратылыстану

4.сауат ашу

5.көркем еңбек

1.сауат ашу

2. жаратылыстану

3. ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е 305

Парахатова Г.Р.   206

4.сауат ашу

5.көркем еңбек

1. сауат ашу

2. жаратылыстану

3. сауат ашу

4. ағылшын тілі

Парахатова Г.Р 204

5.көркем еңбек

сәрсенбі

1.орыс тілі

Гимаева Ж.М. 107

Тулебаева А.Т.205

2.сауат ашу

3.математика

4.дене шынықтыру

5.үйірме

1. сауат ашу

2. орыс тілі

Гимаева Ж.М. 107

Тулебаева А.Т. 104

3. математика

4.дене шынық/у

5.үйірме

1.сауат ашу

2. математика

3. орыс тілі

Гимаева Ж.М. 107

Тулебаева А.Т. 206

4.дене шынық/у

5.үйірме

1. дене шынықтыру

2. математика

3. сауат ашу

4. орыс тілі

Тулебаева А.Т.204

5.үйірме

бейсенбі

1.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е. 205

Парахатова Г.Р     308

2. математика

3. сауат ашу

4. дүниетану

5.музыка

Омарова Г.К. 215

1. сауат ашу

2.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е. 104

Парахатова Г.Р 107

3.математика

4.музыка

Омарова Г.К. 215

5.дүниетану

1.музыка

Омарова Г.К. 215

2. математика

3. ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е. 206

Парахатова Г.Р 305

4.сауат ашу

5.дүниетану

1. сауат ашу

2. математика

3. музыка

Омарова Г.К. 215

4. ағылшын тілі

Парахатова Г.Р 204

5.дүниетану

жұма

1.өзін – өзі тану

Сандыбаева Н.Б

Сабитбекова Д.Е

2.сауат ашу

3.математика

4.дене шынықтыру

5.үйірме

1. сауат ашу

2. өзін-өзі тану

Дадыбаева Ф.Б.

Сабитбекова Д.Е.

3.математика

4.дене шынық/у

5.үйірме

1.дене шынықтыру

2. математика

3. өзін-өзі тану

Кушманова К.А.

Сабитбековна Д.Е.

4.сауат ашу

5.үйірме

1. дене шынықтыру

2. математика

3. сауат ашу

4. өзін-өзі тану

5.үйірме

 

2 сынып

апта күндері

 

2 А

Бектенова Гаухар

Суйментаевна

202

2 Ә

Жумабекова Жанат Сеилхановна

203

2 Б

Катешова Нургуль Танатхановна

204

2 В

Казыбаева Гаухар Тасболатовна

201

дүйсенбі

1.орыс тілі

Труханова Е.В 302

Тулебаева А.Б. 202

2. математика

3. қазақ тілі

4. дене шынықтыру

5. таңдау пәні

1.қазақ тілі

2.математика

3.орыс тілі

Труханова Е.В 302

Тулебаева А.Б  203

4.дене шынықтыру

5.таңдау пәні

1.математика

2.орыс тілі

Труханова Е.В 302

Тулебаева А.Б. 204

3.дене шынықтыру

4.қазақ тілі

5.таңдау пәні

 

1.математика

2.қазақ тілі

3.дене шынықтыру

4.орыс тілі

Труханова Е.В 302

Тулебаева А.Б. 201

5.таңдау пәні

сейсенбі

1.ағылшын тілі

Карамергенов А.М  202

Сармурзина Ж.С     306

2. математика

3. әдебиеттік оқу

4.өзін-өзі тану

Бектенова Г.С

Сабитбекова Д.Е. 305

5. дене шынық/у

1.математика

2.ағылшын тілі

Карамергенов А.М.203

Сармурзина Ж.С. 306

3.өзін-өзі тану

Жумабекова Ж.С.

Сабитбекова Д.Е. 305

4.әдебиеттік оқу

5.дене шынықтыру

 

1.математика

2.өзін-өзі тану

Катешова Н.Т.

Сабитбекова Д.Е.

3.ағылшын тілі

Карамергенов А.М.204

Сармурзина Ж.С. 306

4.әдебиеттік оқу

5.дене шынық/у

 

1.математика

2.дене шынықтыру

3.әдебиеттік оқу

4.ағылшын тілі

Карамергенов А.М.201

Сармурзина Ж.С.  306

5.өзін-өзі тану

Казыбаева Г.Т.

Сабитбекова Д.Е.305

сәрсенбі

1.орыс тілі

Труханова Е.В 302

Тулебаева А.Б. 202

2. әдебиеттік оқу

3.қазақ тілі

4. көркем еңбек

5. үйірме

1.қазақ тілі

2.орыс тілі

Труханова Е.В. 302

Тулебаева А.Б.  203

3.әдебиеттік оқу

4.көркем еңбек

5.үйірме

1.қазақ тілі

2.әдебиеттік оқу

3.орыс тілі

Труханова Е.В. 302

Тулебаева А.Б. 204

4.көркем еңбек Дангилова А.Б

5.үйірме

 

 

1.қазақ тілі

2.әдебиеттік оқу

3.көркем еңбек

4.орыс тілі

Труханова Е.В. 302

Тулебаева А.Б. 201

5.үйірме

бейсенбі

1.ағылшын тілі

Карамергенов А.М.202

Сармурзина Ж.С. 306

2. математика

3. қазақ тілі

4. жаратылыстану

5. дене шынықтыру

1.математика

2.ағылшын тілі

Карамергенов А.М.202

Сармурзина Ж.С. 306

3.жаратылыстану

4.қазақ тілі

5.дене шынықтыру

1.қазақ тілі

2.математика

3.ағылшын тілі

Карамергенов А.М.204

Сармурзина Ж.С.306

4.жаратылыстану

5.дене шынықтыру

 

 

1.математика

2.қазақ тілі

3.жаратылыстану

4.ағылшын тілі

Карамергенов А.М.201

Сармурзина Ж.С. 302

5.дене шынықтыру

 

жұма

1.математика

2. музыка

Омарова Г.К. 215

3. әдебиеттік оқу

4. қазақ тілі

5. дүниетану

1.математика

2.әдебиеттік оқу

3.музыка

Омарова Г.К. 215

4.қазақ тілі

5.дүниетану

1.қазақ тілі

2.математика

3.әдебиеттік оқу

4.музыка

Омарова Г.К. 215

5.дүниетану

 

 

1.математика

2.қазақ тілі

3.әдебиеттік оқу

4.дүниетану

5.музыка

Омарова Г.К. 215

3 сынып

апта күндері

3 А

Игиликова Надежда Ерхазиевна

104

3 Ә

Тағаева Кулаш Ешниязовна

206

 

Кулмуратова Алия Мырзабергеновна

205

3 В

Абдыжанова Гульсим Каланбековна

207

дүйсенбі

1.математика

2.қазақ тілі

3. дүниетану

Дангилова А.Б.

4.бейнелеу өнері

5.таңдау пәні

Сынып сағаты

1.математика

2. қазақ тілі

3.бейнелеу өнері

Нурлыбаева К.Ж. 402

4. дүниетану

Дангилова А.Б.

5.таңдау пәні

Сынып сағаты

1.математика

2.әдебиеттік оқу

3.қазақ тілі

4. бейнелеу өнері

5.таңдау пәні

Сынып сағаты

1.математика

2.әдебиеттік оқу

3.қазақ тілі

4. бейнелеу өнері Нурлыбаева К.Ж. 402

5.таңдау пәні

 Сынып сағаты

сейсенбі

1.орыс тілі

Шевченко Е.В. 301к

Тулебаева А.Б. 104к

2.математика

3.қазақ тілі

4. әдебиеттік оқу

5.дене шынықтыру

6.үйірме

1.математика

2. орыс тілі

Тулебаева А.Б. 206

Калюжная М.П.401

3.әдебиеттік оқу

4 қазақ тілі

5.дене шынықтыру

6.үйірме

 

1.математика

2.қазақ тілі

3.дүниетану

Дангилова А.Б.

4.Орыс тілі

Тулебаева А.Б. 205

Калюжная М.П.401

5.дене шынықтыру

6.үйірме

1.математика

2.қазақ тілі

3.орыс тілі

Тулебаева А.Б.207

4.дене шынықтыру

5.дүниетану

Дангилова А.Б.

6.үйірме

сәрсенбі

1.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е. 104

Парахатова Г.Р.    308

2.математика

3.әдебиеттік оқу

4. музыка 215

5.дене шынықтыру

6.таңдау пәні

1.математика

2.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е. 206

Парахатова Г.Р.    308

3.әдебиеттік оқу

4.еңбекке баулу

5.музыка 215

6.таңдау пәні

1.математика

2.музыка 215

3.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е.205

Парахатова Г.Р.308

4.әдебиеттік оқу

5.еңбекке баулу

Дангилова А.Б.

6.таңдау пәні

1.математика

2.әдебиеттік оқу

3.музыка 215

4.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е.207

5.еңбекке баулу

6.таңдау пәні

бейсенбі

1.математика

2.қазақ тілі

3.өзін-өзі тану

4. әдебиеттік оқу

5.еңбекке баулу Дангилова А.Б.

6. дене шынықтыру

1.математика

2.қазақ тілі

3.әдебиеттік оқу

4.еңбекке баулу

5.өзін-өзі тану

6.дене шынықтыру

 

1.математика

2.қазақ тілі

3.әдебиеттік оқу

4.еңбекке баулу

Дангилова А.Б.

5.өзін-өзі тану

6.дене шынықтыру

1.математика

2.қазақ тілі

3.әдебиеттік оқу

4.еңбекке баулу

5.өзін-өзі тану

6.дене шынықтыру

жұма

1.орыс тілі

Шевченко Е.В. 301к

Тулебаева А.Б. 104

2.математика

3.қазақ тілі

4. әдебиеттік оқу

5.Еңбекке баулу Дангилова А.Б.

6. таңдау пәні

1.математика

2.орыс тілі

Тулебаева А.Б.  206

Калюжная М.П.401

3.әдебиеттік оқу

4.қазақ тілі

5.дене шынықтыру

6.таңдау пәні

 

 

1.математика

2.қазақ тілі

3.орыс тілі

Тулебаева А.Б.  205

Калюжная М.П.401

4.әдебиеттік оқу

5.дене шынықтыру

6.таңдау пәні

1.математика

2.әдебиеттік оқу

3.қазақ тілі

4.орыс тілі

Тулебаева А.Б. 207

5.дене шынықтыру

6.таңдау пәні

 

4 сынып

 

 

апта күндері

 

4 А

Ашуханова Анар

Кундыбековна

207

4 Ә

Саралтаева Шырынкуль Ерназаровна

202

Ахбергенова Мария Толесовна

201

4 В

Жакина Айжан Шалкаровна

203

 

 

дүйсенбі

 

1.математика

2.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е.207

Парахатова Г.Р.    308

3. әдебиеттік оқу

4.еңбекке баулу Нурлыбаева К.Ж. 402

5.таңдау пәні

Сынып сағаты

1.әдебиеттік оқу

2. математика

3.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е.202

Парахатова Г.Р.  308

4. таңдау пәні

5.еңбекке баулу

Нурлыбаева К.Ж. 402

Сынып сағаты

1.ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е.201

Парахатова Г.Р.   308

2.математика

3.еңбекке баулу

Нурлыбаева К.Ж. 402

4. әдебиеттік оқу

5.таңдау пәні

Сынып сағаты

1.математика

2.еңбекке баулу

Нурлыбаева К.Ж.402

3.әдебиеттік оқу

4. ағылшын тілі

Өмірсейтова С.Е. 203

Парахатова Г.Р.    308

5.таңдау пәні

 Сынып сағаты

 

 

сейсенбі

 

1.орыс тілі

Шевченко Е.В 301

Кубжасарова А.И.

2.математика

3. әдебиеттік оқу

4. еңбекке баулу

Нурлыбаева К.Ж. 402

5.қазақ тілі

6.үйірме

1.әдебиеттік оқу

2.орыс тілі

Шевченко Е.В.301

 Кубжасарова А.И.

3.Математика

4.қазақ тілі

5.еңбекке баулу

Нурлыбаева К.Ж.402

6.үйірме

1.қазақ тілі

2.математика

3.еңбекке баулу

Нурлыбаева К.Ж.402

4.Орыс тілі

Шевченко Е.В. 301

Тулебаева А.Б. 201

5.әдебиеттік оқу

6.үйірме

 

 

1.еңбекке баулу

Нурлыбаева К.Ж.402

2.математика

3.орыс тілі

Шевченко Е.В.301

Кубжасарова А.И.

4.әдебиеттік оқу

5.қазақ тілі

6.үйірме

 

 

 

сәрсенбі

 

1.қазақ тілі

2.математика

3.дүниетану

4. музыка

5.дене шынықтыру

6.таңдау пәні

1.математика

2.қазақ тілі

3.дүниетану

4.дене шынықтыру

5.музыка

6.таңдау пәні

1.математика

2.музыка

3.қазақ тілі

4.дүниетану

5.дене шынықтыру

6.таңдау пәні

Математика

дүниетану

музыка

қазақ тілі

дене шынықтыру

Таңдау пәні

 

 

бейсенбі

 

1.математика

2.қазақ тілі

3.өзін-өзі тану

4. әдебиеттік оқу

5.бейнелеу өнері

6. дене шынықтыру

1.математика

2.қазақ тілі

3.өзін-өзі тану

4. әдебиеттік оқу

5.бейнелеу өнері

6. дене шынықтыру

1.математика

2.қазақ тілі

3.өзін-өзі тану

4. әдебиеттік оқу

5.бейнелеу өнері

6. дене шынықтыру

1.математика

2.қазақ тілі

3.өзін-өзі тану

4. әдебиеттік оқу

5.бейнелеу өнері

6. дене шынықтыру

жұма

1. математика

2. орыс тілі

Шевченко Е.В 301

Кубжасарова А.И.207

3. әдебиеттік оқу

4. қазақ тілі

5.дене шынықтыру

6. таңдау пәні

 

1.орыс тілі

Шевченко Е.В.301

 Кубжасарова А.И. 202

2.математика

3.қазақ тілі

4. әдебиеттік оқу

5.дене шынықтыру

6. таңдау пәні

1. математика

2. әдебиеттік оқу

3. қазақ тілі

4. орыс тілі

Шевченко Е.В.301

 Тулебаева А.Б. 201

5.дене шынықтыру

6. таңдау пәні

 

1. математика

2. қазақ тілі

3. орыс тілі

Шевченко Е.В.301

 Кубжасарова А.И.203

4. әдебиеттік оқу

5.дене шынықтыру

6. таңдау пәні

 

1 ауысым

.№каб .№каб .№каб .№каб .№каб .№каб .№каб .№каб .№каб .№каб .№каб 10а .№каб 11а .№каб
алгебра  408 алгебра  405 қазақ тілі 304 биология 209 қазақ тілі  402 қазақ тілі  406 дене шын  с/зал алгебра  404 биология  214 физика  212 орыс тілі  401 физика 403 ағылшын тілі  307
орыс т. ж/е әд  302/401 ағылшын тілі  307/308 алгебра  405 дене шын  спорт зал химия  214 география  407 алгебра  408 физика факульт 402 алгебра  404 қоғам  403 биология  209 технология 409 Қаз.тарихы  303
информатика 301/306 орыс т. ж/е әд  302/401 ағылшын тілі  307/308 химия  214 алгебра  404 алгебра  405 география  407 биология  209 физика  212 алгебра  408 дене шын  с/зал Қаз.тарихы  403 физика  303
ағылшын тілі  307/408 қазақ тілі 406 орыс т. ж/е әд  302/401 алгебра  405 география  407 Қаз.тарихы  403 химия  214 әдебиет 304 қоғам  303 биология  209 физика  212 алгебра  408 дене шын  с/зал
қазақ тілі 406 информатика 301/306 дене шын  спорт зал Қаз.тарихы  303 технология 409 химия  214 қазақ тілі 304 физика  212 орыс тілі  302/401 ағылшын тілі  307/308 алгебра  405 география  407 алгебра  408
өзін-өзі тану 305 дене шын  спорт зал информатика 301/306 қазақ тілі 304 Қаз.тарихы  303 технология 409 Қ.тарихы  402 ағылшын тілі  307/308 әдебиет 406 орыс тілі  302/401 қоғам  403 алгебра қолд.курс 408 география  407
дене шын  спорт зал сынып сағаты 405 сынып сағаты 407 алгебра факульт 404 биология 209 тарих факульт 303 қаз т факульт 402 орыс тілі  302/401 ағылшын тілі  307/308 әдебиет 304 әдебеиет 406 Дене шын  спорт зал технология 409
                            қоғам  303 технология 404 сынып сағаты 212 ағылшын тілі  307 ағылшын тілі  306/308 алгебра қолд.курс 408
геометрия  408 геометрия  405 дене шын  спорт зал физика  212 ағылшын тілі  307/308 әдебиет 406 орыс тілі  401 геометрия  402 геометрия  404 география  407 Қаз.тарихы  303 биология  209 химия  214
биология  209 химия  214 геометрия  405 орыс тілі  302/401 геометрия  404 физика  212 геометрия  408 география  407 өзін-өзі тану 305 әдебиет 304 геометрия  402 әдебиет 406 дене шын  спорт зал
әдебиет 406 биология  303 химия  214 ағылшын тілі  307/308 физика  212 геометрия  405 биология 209 әдебиет 304 география  407 геометрия  408 информатика 301 дене шын  спорт зал тарих таңдау пән 403
химия  214 география  209 география  407 геометрия  405 орыс тілі  302/401 ағылшын тілі  307/308 дене шын  спорт зал дінтану  403 Қаз.тарихы  303 информатика 301/306 әдебиет 406 геометрия  408 әдебиет 304
көркем еңбек 409 әдебиет 406 Қаз.тарихы  303 әдебиет 304 әдебиет 401 дене шын  спорт зал физика  212 информатика 301/306 дінтану  403 өзін-өзі тану 305 география  407 химия  214 геометрия  408
география 407 Қаз.тарихы  402 әдебиет 304 технология 409 дене шын  спорт зал орыс тілі  302/401 ағылшын тілі  307/408 өзін -өзі тану 305 информатика 301/306 Қаз.тарихы  303 дінтану  403 орыс тілі  302/401 биология  209
Қаз.тарихы  402 көркем еңбек 409 биология  214 дене шын    қаз т факульт 401 биология 209 әдебиет 304 Қаз.тарихы  303 әдебиет 406 дінтану  403 физика факульт. 212 информ таңд.пән 301/306 орыс тілі  302
                            сынып сағаты 215 Абайтану  406 дене шын    өзін-өзі тану 305 биология қолд.курс 209 география қолд.курс 407
дене шын  спорт зал алгебра  405 қазақ тілі 304 биология 209 информатика 301/306 қазақ тілі 406 орыс әдебиеті  302 сызу 402 алгебра  404 химия  214 қазақ тілі 407 тарих қолд.курс 403 алгебра  408
физика  212 ағылшын тілі  307/308 алгебра  402 орыс әдебиеті  403 алгебра  404 алгебра  405 алгебра  408 химия  214 қазақ тілі 406 қазақ тілі 304 дене шын  спорт зал география  407 биология қолд.курс 209
ағылшын тілі  307/308 дене шын  спорт зал физика  212 география  407 алгебра факульт 404 орыс әдебиеті  401 информатика 306 қазақ тілі 304 химия  214 алгебра  408 алгебра  405 физика қолд.курс 209 құқық  303
алгебра  408 физика  212 орыс т. ж/е әд  302/401 алгебра  405 Дүние тарихы  303 информатика 306 қазақ тілі 304 ағылшын тілі  307/308 дене шын  спорт зал орыс әдебиеті  401 химия  214 қазақ тілі 406 география  407
орыс т. ж/е әд  302/401 қазақ тілі 406 дене шын  спорт зал қазақ тілі 304 қазақ тілі 403 өзін-өзі тану 305 технология 409 алгебра  405 орыс әдебиеті  401 ағылшын тілі  307/308 сызу 402 алгебра  408 химия қолд.курс 214
қазақ тілі 406 орыс т. ж/е әд  302/404 ағылшын тілі  307/308 Дүние тарихы  303 биология 209 дүние тарихы  403 өзін-өзі тану 305 орыс әдебиеті  401 сызу 402 дене шын  спорт зал ағылшын тілі  307/308 физика  212 қазақ тілі 304
            информатика 301/306 орыс әдебиеті  403 қазақ т факульт 406 дүние тарихы  303 дене шын  спорт зал ағылшын тілі  307/308 сызу 402 орыс әдебиеті  401 отбасы псих/я қ/.курс 304/404 физика  212
геометрия  408 геометрия  405 физика  212 орыс тілі  302/401 ағылшын тілі  307/308 әдебиет 406 биология 209 дене шын  спорт зал геометрия  404 география  407 геометрия 402 химия  214 Дүние тарихы  303
өлкетану факульт 407 дүние тарихы  303 геометрия  405 өзін-өзі тану 305 геометрия  404 дене шын  спорт зал геометрия  408 геометрия  402 физика  212 әдебиет 304 әдебиет 406 физика  214 ағылшын тілі  307
дүние тарихы 403 орыс т. ж/е әд  302/402 өлкетану факульт 407 ағылшын тілі  307/308 химия  214 геометрия  405 орыс тілі  401 әдебиет 304 әдебиет 406 геометрия  408 физика  212 Дене шын  спорт зал физика  209
орыс т. ж/е әд  302/401 әдебиет 406 өзін-өзі тану 305 геометрия  405 әдебиет 402 химия  214 әдебиет 304 биология  209 география  407 физика  212 Дүние тарихы  303 геометрия  408 дене шын  спорт зал
әдебиет 406 физика  212 әдебиет 304 қазақ т факульт 402 орыс тілі  302/401 ағылшын тілі  307/308 химия  214 география  407 биология  209 Дүние тарихы  303 дене шын  спорт зал құқық 403 геометрия  408
физика  212 өзін-өзі тану 305 дүние тарихы  403 химия  214 дене шын  спорт зал орыс тілі  302/401 ағылшын тілі  307 физика  212 Дүние тарихы  303 биология  209 география  407 әдебиет 406 әдебиет 304
сынып сағаты 308 өлкетану факульт 407 орыс т. ж/е әд  302/401 әдебиет 304 өзін-өзі тану 305 биология 209 тарих факульт 403 Дүние тарихы  303 дене шын  спорт зал Абайтану  406 биология  212 Дүние тарихы 403 химия  214
            сынып сағаты 304 сынып сағаты 401 сынып сағаты 409 сынып сағаты 409 Абайтану  406 физика факульт. 212 дене шын  спорт зал сынып сағаты 402 химия қолд.курс 214 биология  209
Қаз.тарихы  403 алгебра  405 биология  209 физика  212 география  407 информ факульт 306 алгебра  408 дене шын  спорт зал дене шын  спорт зал химия  214 алгебра  404 алгебра  408 Қаз.тарихы  303
география  407 биология  209 алгебра  408 Қаз.тарихы  303 алгебра  404 дене шын  спорт зал физика  212 алгебра  405 орыс тілі  302/401 сызу 402 химия  214 информатика 301/306 физика қолд.курс 308
биология  209 география  407 көркем еңбек 409 дене шын  спорт зал физика  212 алгебра  405 қазақ тілі 406 Қаз.тарихы  303 химия  214 алгебра  408 орыс тілі  401 ағылшын тілі  402 информатика 306
алгебра  408 Қаз.тарихы  403 география  407 қазақ тілі 304 Қаз.тарихы  303 физика  212 дене шын  спорт зал химия  214 алгебра  404 орыс тілі  302/401 технология 409 биология  209 алгебра қолд.курс 405
қазақ тілі 406 дене шын  спорт зал ағылшын тілі  307/308 алгебра  405 информ.фак. 306 география  407 Қ.тарихы  403 технология 409 сызу 402 физика факульт. 212 Қаз.тарихы  303 орыс әдебиеті  302 алгебра  408
дене шын  спорт зал ағылшын тілі  307/308 қазақ тілі 304 информ.фак. 306 қазақ тілі 401 Қ.тарихы  405 география  407 сызу 402 сынып сағаты 409 Қаз.тарихы  303 Абайтану  406 Қаз.тарихы  403 орыс әдебиеті  302
ағылшын тілі  307/308 қазақ тілі 304 Қаз.тарихы  403 география  407 дене шын  спорт зал қазақ тілі 406 информ.фак. 306 орыс тілі  302/401 Қаз.тарихы  303 технология 409 сызу 402 АӘД   өзін-өзі тану 305
                                            өзін-өзі тану 305 АӘД  
34   34   34   36   36   36   36   38   38   38   38   39   39  
А.С.Баймулдина  308 А.Ж.Утепбергенова 405 О.С.Досмагулова 407

Г.Н.Жакслыхова

304 Ж.М.Гимаева 401 С.М.Советова 409 Б.Т.Дүйсенбаева 408 Г.К.Омарова 215 У.Н.Жанболганова 404 А.Б.Жусупова 212 К.Ж.Нурлыбаева 402 Г.А.Сайфуддинова 406 М.Ж.Айткужин 303

2 ауысым

Дүйсенбі .№каб .№каб .№каб .№каб .№каб .№каб .№каб
1 математика   404 қазақ тілі  406 математика  405 Қаз.тарихы 403 қазақ тілі 304 математика  408 информатика     301/306
2
дене шын спорт зал математика 404 ағылшын тілі  307/308 математика  405 Қаз.тарихы 403 қазақ тілі  304 математика  408
3 математика  факульт 404 әдебиет факульт           406 Қаз.тарихы  403 орыс т. ж/е әд  302/401 математика  405 информатика    301/306 қазақ тілі 304
4 орыс т. ж/е әд      302/401 ағылшын т 307/308 қазақ тілі  406 математика фак.   405 информатика  301/306 Қаз.тарихы 403 қазақ тілі факульт  304
5 қазақ тілі         406 орыс т. ж/е әд  302/401 дене шын спорт зал ағылшын тілі  307/308 музыка   215 математика факульт 408 география    407
6 Қаз.тарихы 403 дене шын спорт зал орыс т. ж/е әд  302/401 қазақ тілі  406 ағылшын тілі  307/308 география  407 музыка     215
7 ағылшын тілі   307/308 Қаз.тарихы  407 сынып сағаты      408 дене шын спорт зал география  407 музыка     215 Қаз.тарихы 403
8                            
Сейсенбі 1 математика  404 ағылшын тілі 307/308 әдебиет 406 математика 405 әдебиет  304 математика  408 орыс тілі  302/401
2 әдебиет 406 математика  404 ағылшын тілі  307/308 музыка    215 математика  405 әдебиет 304 математика  408
3 әдебиет факульт           406 музыка   215 математика  405 жаратылыстану 407 орыс тілі 302/401 биология 209 әдебиет  304
4 ағылшын тілі 307/308 жаратылыстану 407 музыка  215 әдебиет  406 математика фак   405 қазақ тілі факульт 304 дене шын  спорт зал
5 музыка   215 әдебиет  406 жаратылыстану  407 ағылшын тілі  307/308 дене шын          спорт зал орыс тілі  302/401 биология 209
6 жаратылыстану  407 жаратылыстану фак 212 ағылшын т. Фак       406 сынып сағаты      403 биология  209 дене шын  спорт зал ағылшын тілі  307/308
7                 сынып сағаты   307 сынып сағаты   407 сынып сағаты   301
                             
Сәрсенбі 1 математика  404 Д.тарихы 303 математика  405 жаратылыстану  407 Д.тарихы  403 қазақ тілі  304 математика  408
2 жаратылыстану 407 математика  404 дене шын спорт зал математика  405 қазақ тілі  304 Д.тарихы  403 математика  408
3 Д.тарихы 403 дене шын спорт зал қазақ тілі 406 орыс т. ж/е әд  302/401 математика  405 математика  408 қазақ тілі  304
4 орыс т. ж/е әд  302/401 жаратылыстану 407 Д.тарихы  403 қазақ тілі  406 қазақ тілі факульт  304 математика  408 технология  409
5 қазақ тілі 406 орыс т. ж/е әд  302/401 жаратылыстану  407 дене шын спорт зал математика 405 технология  409 Д.тарихы 403
6 дене шын спорт зал қазақ тілі  406 орыс т. ж/е әд  302/401 Д.тарихы  303 технология   409 ағылшын тілі 307/308 география  407
7                            
                             
Бейсенбі 1 математика  404 Қаз.тарихы  303 математика  405 ағылшын тілі 307/308 орыс әдебиеті 401 әдебиет  304 биология  407
2 Қаз.тарихы  403 математика  404 әдебиет  406 математика  405 әдебиет  304 орыс әдебиеті  401 математика  408
3 көркем еңбек   409 ағылшын тілі  307/308 әдебиет факульт  406 орыс т. ж/е әд  302/401 математика  405 математика  408 әдебиет 304
4 ағылшын тілі  307/308 орыс т. ж/е әд  302/402 көркем еңбек  409 әдебиет  406 Қаз.тарихы  403 биология 209 орыс әдебиеті  401
5 орыс т. ж/е әд  302/402 көркем еңбек   409 ағылшын тілі  307/308 Қаз.тарихы  303 география  209 Қаз.тарихы  403 дене шын  спорт зал
6 әдебиет 406 сынып сағаты   308 орыс т. ж/е әд  302/402 көркем еңбек  409 ағылшын тілі  307/308 дене шын  спорт зал Қаз.тарихы  403
7 сынып сағаты   302 әдебиет  406 Қаз.тарихы 403     дене шын  спорт зал география  407 ағылшын т. Факульт  307
                             
Жұма 1 математика  404 көркем еңбек  409 қазақ тілі  406 өзін-өзі тану  407 математика  405 математика  408 қазақ тілі  304
2 дене шын спорт зал математика  404 информатика   301/306 математика  405 өзін-өзі тану 305 қазақ тілі  304 математика  408
3 қазақ тілі  404 өзін-өзі тану 305 математика 405 әдебиет факульт  406 қазақ тілі 304 дене шын  спорт зал бейнелеу өнері 402
4 өзін-өзі тану  407 информатика   301/306 дене шын спорт зал көркем еңбек   409 орыс тілі 302/401 бейнелеу өнері   402 дене шын  спорт зал
5 информатика  301/306 дене шын спорт зал көркем еңбек  409 қазақ тілі  406 бейнелеу өнері  402 өзін-өзі тану  407 орыс тілі  307/308
6 көркем еңбек   409 қазақ тілі  406 өзін-өзі тану  305 информатика   301/306 дене шын  спорт зал орыс тілі 302/401 ағылшын тілі  307/308
7             дене шын спорт зал биология  407 ағылшын тілі  307/308 өзін-өзі тану 407
    32   32   32   32   33   33   33  
    А.И.Кубжасарова 302 Г.Р.Парахатова 308 А.К.Усманова 406 С.Е.Өмірсеитова 403 Г.А.Тлебаева 307 Н.М.Еликбаева 407 А.К.Махаева 301